Käesolev õpiobjekt annab ülevaate ajalooliste tapeetide restaureerimisest ja rekonstrueerimisest Puurmani mõisa söögisaali tapeetide restaureerimisprojekti näitel, mis leidis aset aastal 2010.

Õpiobjekti saab kasutada interjööri restaureerimise kursuste läbiviimisel lisamaterjalina. Õpiobjektis tutvustatakse töömeetoteid ja tehnikaid, mida kasutati tapeetide restaureerimisel ja rekonstrueerimisel.

Puurmani mõisa söögisaali tapeete restaureerisid K. Kallaste ja K. Ribelus. Kasutatud fotode autorid on K. Kallaste ja K. Ribelus.

Koostaja: Kristiina Ribelus
Tartu Kõrgem Kunstikool 2012