Enne restaureerimistöid määratakse objekti kahjustused ja tehakse vajalikud uuringud. Peale põhjalikku tutvumist objektiga ning selle ajalooga on võimalik koostada restaureerimistööde kava.

Puurmani mõisa söögisaali tapeetidel kaardistati kahjustused ning nende ulatus ja fikseeriti objekti seisund enne tööle asumist. Osaliselt oli pabertapeet tugevalt kahjustada saanud: mehaanilised vigastused, rebendid, hõõrdumised, niiskuskahjustused, pehkinud ja hallitusega kaetud paber, putukakahjustused, värvipritsmed, seinast irdunud ja rabe pabe. Lisaks oli ka krohvipind kahjustada saanud ja auklik puitpaneelide ja torustiku paigaldamise tõttu.

Teostati trükivärvide niiskustaluvuse testistd ning puhastusproovid.


Pehkinud ja seinast irdunud bordüür.


Krohvipinna kahjustused, tapeedi kaod.


Värvipritsmed tapeedil.


Seinast rebitud tapeeditükid.